HAFATRA

blog post

Tongasoa eto amin’ny INSCAE.

Hiaraka isika hametraka ny INSCAE ho sekoly mendrika ny fahendreny sy ny fahaizany. Ny rafitra fanofanan’ny INSCAE dia manome fahaiza-manao hamelana ny mpianatra tsy hiatrika ny fianainana andavanandro fotsiny fa koa hanana fahitana maharitra.
Ny mpampianatra, ny mpandraharaha ary ny mpianatra dia ao anatin’ny firaisan-kina mba hahatratrarana io tanjona mendri-kaja io.

" KEEP THE TEAM SPIRIT "

Herinirina RAVELOSON

NY FILOHAN’I FILANKEVI-PITANTANANA
blog post

Tongasoa eto amin’ny INSCAE.

Rafi-panabeazana makany amin’ny fomba fanao matihanina no hifantohana ary manome an’ireo nahazo diplaoman’ny INSCAE, fahafahana tena tsara hanamafy orina ny fahaizan’izy ireo sy ny maha-izy azy ho fantatry ireo fikambanana nationaly sy iraisam-pirenena tsy miankina sy ara-panjakana.
Ny fiantraikan’ny tombotsoa azo avy amin’ireo fahaiza-miasa ireo dia azo tsapain-tanana amin’ny alalan’ny hetsika fandraharahana sy sosialy izay tafiditra amin’izany.

" WE CONTINUE INNOVATING "

Bruno RAZANANIRINA

NY FILOHAN’I FILANKEVI-PITANTANANA TEO ALOHA
blog post

Tongasoa eto amin’ny INSCAE.

Ny INSCAE dia sekolim-barotra Malagasy izay foto-pisainana eran-tany no entina miasa eto an-toerana.
Ny fampifandraisana nasionaly sy iraisam-pirenena dia manan-danja manoloana ny fanatontoloana sy mba hananganana orinasa maharitra sy fanaja Mba handraisana anjara amin’ny fitomboan’ny toekarena miavaka sy mifandanja, ny INSCAE dia manolotra tontolo hiainana fampianarana maoderina izay manome ireo hahazo diplaoma fahaiza-manao tonga lafatra hazahoany manararaotra fahafahana ara-barotra sy araka asa ao anaty tontolo hiainana isan-karazany.

" WE CONQUER GLOBAL OPPORTUNITIES THROUGH LOCAL SKILLS "

Harimino RAKOTO

NY TALE GENERALY