FANDRAHARAHANA

GEM  

GEM report  

The presentation of the National Report of Global Entrepreneurship Monitor Madagasikara (GEM) on the topic of “Les enjeux et défis de l’entrepreneuriat à Madagascar en 2018” was held on Tuesday 23rd May 2019 at the Amphitheater of INSCAE.
Several objectives have been set:
          -    To study entrepreneurial activity and its determinants
          -    To get a detailed picture of the world of entrepreneurs
          -    To identify policies that can improve entrepreneurship
          -    To determine the role of entrepreneurs in economic development
          -    To reach the maximum of countries around the world
In 2018, the highlights of the surveys are:
The Entrepreneurial Activity Rate: Madagascar the 8th
          21% of the respondents are entrepreneurs
                    Breakdown by genre:
                    EAR of women → 21%
                    EAR of men → 20 %
Madagascar has very few informal investors (2%), and few entrepreneurs working in family (25%) but rather in solo (neither partner nor employee expected over the next 5 years)

INSCAE INNOVATION IDEA

The Third edition of the project contest * INSCAE Innovation Idea *

ARAHABAINA

  • Ao anatin’ny sehatra fandraharahana, ny INSCAE dia nandray ny lanonana fizarana loka ho an’ireo naharesy tamin’ny fifaninana tetik’asa ho an’ireo olona manana fahasembanana, ny Zoma 24 Aogositra 2018 ao amin’ny “Amphitheatre” ny INSCAE.
  • " Rohy ": ivo-toerana mirona amin’ny ara-tsosialy sy matihanina natokana ho an’ireo olona manana fahasembanana, miaraka amin’ny C-for-C, nanolotra 22 mpandray Anjara tamin’ilay fifaninanana tetik’asa. Ny nahazo ny laharana voalohany dia ilay mitondra ny anarana "Anjara massage".

  • IDEA

    FIRST PITCH OF THE COMPETITORS